fbpx

Horizontální a vertikální GBR augmentace

GBR je zkratka anglických slov Guided Bone Regeneration a označujeme tak chirurgické postupy, kdy zvětšujeme objem kosti dásňového výběžku za pomocí augmentačního materiálu, který je kryt membránou.

Zvětšení může být jen horizontální, kdy máme dostatečnou výšku kosti, ale na zavedení implantátu potřebujeme zvětšit její šířku. Kost musí být tak široká, aby byl okolo implantátu lem minimálně 2 mm kosti na každou stranu. Jinak hrozí, že implantát bude v ohrožení vznikem zánětu tzv. periimplantitidy.

Daleko komplikovanější je zvětšení kosti na výšku tzv. vertikální augmentace. Ta je indikována ze dvou důvodů, první je aby bylo možno implantáty vůbec zavést a druhý důvod je estetický. Dostatečná výška kosti umožní, aby finální protetická práce (korunka nebo můstek) na implantátu měla přirozenou výšku, což je základní podmínka dokonalé estetiky zvláště v místech kde jsou zuby a dáseň nad nimi exponované při mluvení nebo úsměvu.

GBR membrána má několik funkcí, především slouží jako prostorová ochrana augmentačního materiálu, která zabraňuje, aby mezi něj neprorostly buňky sliznice, které by znemožnily vytvoření kosti.

Aplikujeme buď vstřebatelné membrány, které někdy fixujeme malými titanovými „připínáčky“ – tzv. piny, ty se nemusí odstraňovat. Jsou ze stejného materiálu jako zubní implantáty. Vstřebatelná membrána se hodí jen na horizontální augmentace.

Dalším druhem jsou nevstřebatelné membrány. Vyrábí se z teflonu a jsou vyztužené titanovou mřížkou. Používáme je pro komplikované a velké jak horizontální, ale především vertikální augmentace. Fixují se piny, nebo titanovými šroubky a po cca 5-9 měsících se musí odstranit. Tolik času trvá, než se z augmentačního materiálu stane kost, do které se dá zavést implantát. Paradoxně je nutno nevstřebatelnou membránu překrýt ještě membránou vstřebatelnou.

Nejlepším známým augmentačním materiálem na vytvoření kosti je vlastní kost pacienta. Její odběr ale vyžaduje nové odběrové místo, které je často bolestivé a zvyšují se celková rizika zákroku a vlastní augmentát se také poměrně hodně vstřebává. Proto je naší snahou používat materiál, takový abychom zachovali příznivý poměr mezi invazivností jeho odběru a stále příznivými biologickými vlastnostmi. Podle dostupných vědeckých dat se nám proto jeví jako nejlepší kombinace vlastní kosti odebrané z místa nebo bezprostředního okolí zákroku a ABBM – Anorganic Bovine-derived Bone Mineral např. BioOss.

Je důležité si uvědomit a pacienta obeznámit s timingem ošetření. Po augmentacích většinou čekáme 5-9 měsíců, než je možno zavést implantát a pak ještě minimálně 3 měsíce probíhá proces vhojování implantátu. V mezidobí je skoro vždy nutno provést i úpravu a augmentaci měkkých tkání. Proteická fáze ošetření pak nastává v nejlepším případě za 9 měsíců a v nejhorším za rok po augmentaci.


Objednání

Tel.: 271 750 826 nebo 777 273 777
Mail: [email protected]

Rezervace termínu

PROČ si nás vybrat

• nadstandardní rozsah služeb
• výjimečná kvalita péče
• absolutní diskrétnost
• vysoká etika ošetřování
• jednoznačná cenová politika

KDE NÁS NAJDETE

Soběslavská 2062/44
130 00 Praha 3 Vinohrady

Hned u metra Želivského (trasa A)

Mapa

Streetview