fbpx

Doporučení pro spolupracující ortodontisty

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ortognátní konzultace pacientů se nám, a doufáme že i Vám, velmi osvědčila. Pacienti si ji také velmi pochvalují. Příprava na ortognátní operaci není v rámci zdravotního pojištění nijak řešena, přitom představuje nejdůležitější část chirurgického protokolu. Pokud se pacient chce aktivně podílet na výsledku operace a má specifické estetické požadavky, je konzultace s následnou modelací estetického výsledku operace nezbytná podmínka spokojenosti.
Od roku 2017 přecházíme na plně digitalizované 3D plánování to vyžaduje změny oproti dosud používané praxi.

 1. Nutně potřebujeme CBCT, oceňujeme že mnozí z Vás mají CBCT přístroje a využíváte je při ortodontické terapii, ale pokud nemáte FOW větší než 19 x 23 cm, prosíme poučte pacienty, že bude nutné toto CBCT zhotovit znovu.
 2. Pokud má Váš CBCT  dostatečné FOW tak prosím nezapomínejte na snímek se rty v klidové relaxované pozici.
 3. Pokud máte skenery jak intra tak i extraorální , rádi uvítáme když pacienty vybavíte i těmito skeny (jednotlivé čelisti, stávající skus).
 4. Tak jako na reálných modelech potřebujeme zakreslit Vaši požadovanou pooperační okluzi, pokud zasíláte skeny elektronické, prosím PŘIPOJTE I SKEN BUDOUCÍHO (VÁMI POŽADOVANÉHO) POOPERAČNÍHO SKUSU.

První návštěva pacienta

 • prosíme o informovaného pacienta, který svým postojem předem nevylučuje diskusi o ortognátní operaci jako jedné z léčebných možnosti (z webových stránek facevision.cz lze stáhnout poučení pro pacienta před ortognátní chirurgií); u nezletilých je doprovod rodiče nezbytný
 • s sebou by měl mít čerstvou dokumentaci: studijní modely, ortopantomogram se zastižením kloubních hlavic, boční telerentgenový snímek s analýzou (nestačí jen analýza), u asymetrií také zadopřední telerentgenový snímek, u pacientů rostoucích či na pomezí ukončení růstu také rentgenový snímek ruky, nebo CBCT s FOW minimálně 19 x 23 cm
 • prosíme o formulaci Vámi navrženého léčebného plánu, případně požadavků na poradu s konkrétním problémem, např. konkrétního doporučení pohybů zubů (a s tím často související poradu, zda extrahovat či ne) v rámci ortodontické dekompenzace s ohledem na plánovaný operační výkon, a event. požadavek na převzetí do kompletní (tedy i ortodontické) péče
 • pokud uvažujete i o variantu Surgery First nebo Early tak prosíme o zprávu a také předběžnou informaci pacienta

Průběžná návštěva pacienta

(s již nasazeným fixním aparátem – na moláry je nutné použít kroužky, kanyly jsou nevhodné; často nemusí být a bude jen návštěva č.3, naopak je možno ji téměř neomezeně opakovat):

 • s sebou čerstvou průběžnou dokumentaci: studijní modely zpracované z otisků chrupu bez drátěných oblouků, se zámky nepřekrytými voskem, ale s nasazenými jednotlivými gumovými ligaturami, nebo skeny , dále ortopantomogram, boční telerentgenový snímek s analýzou, u asymetrií také případně nový (v případě očekávaných změn oproti počátečnímu snímku) zadopřední telerentgenový snímek, u pacientů rostoucích či na pomezí ukončení růstu dle Vašeho uvážení případně znovu rentgenový snímek ruky
 • event. konkrétní speciální dotaz na konzultujícího chirurga a ortodontistu

Návštěva s již konkrétním výhledem operace

 • s sebou čerstvou průběžnou dokumentaci: studijní modely zpracované z otisků chrupu zhotovenými již uvedeným způsobem, dále ortopantomogram, boční telerentgenový snímek s analýzou, u asymetrií také zadopřední telerentgenový snímek, u pacientů rostoucích či na pomezí ukončení růstu také rentgenový snímek ruky, ozřejmující ukončení růstu
 • pacient by měl mít nasazeny operační čtyřhranné ocelové oblouky (doporučené rozměry – pro slot 18: 18×25 či 17×25, pro slot 22: 21×25 či 19×25), naložené nejpozději 6 týdnů před předpokládaným termínem operace, zpravidla nedělené (dělené v individuálních případech segmentové operace)
 • u pacientů s plánovaným pooperačním hlubším překusem řezáků (III.tř., otevřené skusy) již od počátku lepit či nejméně 6 týdnů před operací přelepit zámky dolních řezáků a špičáků cca o 2mm více gingiválně (a příslušně přizpůsobit dolní operační oblouk)
  v příznivém případě by z konkrétní dohody pacienta s Dr. Foltánem měl vzejít a Vám poté pacientem oznámen termín operace a z něho pro Vás časově vyplývající další kroky

Návštěva před operací

Dle individuální dohody pacienta s Dr. Foltánem; nejlépe 4 týdny před termínem operace:

 • s sebou předoperační dokumentaci: čerstvé studijní modely (nejméně 4 týdny po naložení či posledních změnách operačních ocelových oblouků) zpracované z otisků chrupu zhotovenými obvyklým způsobem, ale s dentoalveolárními částmi odlitými ze sádry typu Stone a s bázemi z obvyklé sádry, s Vámi určeným a zakresleným pooperačním vztahem zubních oblouků (v případě nejasností, např. v souvislostí s dentálními nebo skeletálními asymetriemi, lze individuálně konzultovat lékaře ortognátní poradny)
 • popřípadě se skeny oblouků, spolu s předoperačním skusem a také se skusem pooperačně plánovaným.
 • další dokumenty (mohou být z poslední návštěvy ortognátní poradny, ne však starší než 4 měsíců) – ortopantomogram, boční telerentgenový snímek s analýzou; dále u asymetrií (vždy), a před bimaxilárními operacemi (někdy – dle dohody s chirurgem) také zadopřední telerentgenový snímek, u pacientů s nejistou fází růstu také rentgenový snímek ruky
 • nebo CBCT jak již bylo uvedeno dříve, se rty v klidové relaxované pozici a minimálním FOW 19 x 23 cm , pokud nemáte nic se neděje pacientovi je zhotovíme sami.
 • prosíme provést a poslat s pacientem předoperační fotodokumentaci (9 snímků, včetně úsměvu; možno i RTG) v elektronické podobě

Kontrola na Vašem pracovišti před operací těsně před nástupem pacienta do nemocnice

 • zkontrolovat, zda součásti fixního aparátu jsou pevně přichyceny
 • naložit netraumatizující operační trny (pokud nebyly vytvořeny jako ohýbané v rámci zhotovení posledních čtyřhranných ocelových oblouků; nejméně 4 týdny před zhotovením operačních modelů chrupu a tedy nejméně 6 týdnů před operací) v počtu nejméně 3 – 5 na každý zubní oblouk (vždy středové, před špičáky – u II. tř. nahoře nebo u III. tř. dole – nebo za špičáky – u II. tř. dole nebo u III. tř. nahoře, a případně před prvními moláry)
 • operační oblouky vázat jednotlivými drátěnými ligaturami
 • prosíme vybavit pacienta 1 balením elastických tahů 3/16 medium

Doporučená kontrola pacienta po operaci (co možná hned po propuštění z nemocnice)

 • psychická podpora pacienta, většinou s otoky
 • pokud byla provedena segmentální operace je potřeba co nejdříve nasadit pomocné ortodontické síly; např. TPO při chirurgickém rozšíření maxily nebo přídavný extruzní oblouk při segmentálních tomiích premaxily
 • kontrola pooperačního skusu; v případě nejasností konzultovat chirurga
 • prosíme zjistit, zda byl zhotoven pooperační boční telerentgen; v opačném případě prosíme jej zhotovit či konzultovat chirurga
 • vhodné zhotovit pooperační foto (skus zpředu, zprava, zleva, en face, profil)
 • prosím, v případě potřeby přidat balíček elastických tahů
 • aktivní ortodontické doléčení začít již 4 týden od operace

Moc děkujeme za Vaši spolupráci.


Objednání

Tel.: 271 750 826 nebo 777 273 777
Mail: [email protected]

Rezervace termínu

PROČ si nás vybrat

• nadstandardní rozsah služeb
• výjimečná kvalita péče
• absolutní diskrétnost
• vysoká etika ošetřování
• jednoznačná cenová politika

KDE NÁS NAJDETE

Soběslavská 2062/44
130 00 Praha 3 Vinohrady

Hned u metra Želivského (trasa A)

Mapa

Streetview