fbpx

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro ÚČASTNÍKY AKCE

Níže uvedené podmínky jsou platné pro každého účastníka, který provedl závaznou registraci na akci. 

Podmínky zůstávají pro účastníka platné i v případě, kdy dojde ke zrušení registrace ze strany účastníka.

 1. Závazná přihláška
  V okamžiku, kdy je na základě zadaných dat účastníkovi vygenerován z rezervačního systému pořadatele registrační kód, stává se registrace automaticky také závaznou přihláškou ze strany účastníka.
  Pořadatel má právo nezaregistrovat závaznou přihlášku, aniž by byl povinen své rozhodnutí zdůvodňovat.
  Účast na akci je podmíněna úhradou účastnického poplatku a to s dodržením podmínek, uvedených na vystaveném podkladu pro platbu., odpovídající předem stanoveným podmínkám akce.
  V případě stornování závazné přihlášky a uhrazení účastnického poplatku za objednané služby se zaplacená úhrada nevrací (není-li uvedeno jinak).
  Po závazné registraci na akci je účastník povinen dodat pořadateli veškeré pravdivé informace, které jsou pořadatelem v souvislosti s konáním akce požadovány a to v pořadatelem stanoveném termínu. Nedodání těchto informací může být důvodem pro zrušení registrace účastníka ze strany pořadatele, bez nároku na vrácení uhrazených poplatků.
 2. Registrační poplatky
  Při stornování účasti ze strany účastníka po odeslání závazné přihlášky se uhrazené registračního poplatky nevrací (není-li uvedeno jinak).
  V případě storna / změny termínu akce ze strany pořadatele se platba ze strany účastníka převádí na kredit, který má účastník možnost využít v rámci dalších akcí pořadatele.
 3. Organizace a konání vzdělávací akce
  Pořádání akcí je výhradním rozhodnutím pořadatele. Pořadatel není k pořádání vzdělávacích akcí povinen.
  Pořadatel si vyhrazuje právo zveřejnit přehled účastníků z řad vystavovatelů, ostatních firem a účastníků  z vysokých škol.
  Pořadatel si vyhrazuje právo (z mimořádných důvodů) na změny: zrušení termínu, určení náhradní termínu, místa konání, přednášející osoby a to nejpozději do dne zahájení vzdělávací akce.
  V případě, že pořadatel v důsledku jím nezaviněných okolností nemůže zahájit vzdělávací akci, uvědomí o tom účastníky vzdělávací akce v nejbližším možném termínu.
  Konání akcí se řídí vždy zákonem stanovenými podmínkami, které jsou aktuální v době konání akce. Pořadatel není povinen účastníka o těchto podmínkách průběžně informovat.
 4. Pojištění a bezpečnost
  Pořadatel prohlašuje, že registrační poplatek neobsahuje pojištění účastníka během konání kongresu.
  Účastník je povinen respektovat a řídit se všemi bezpečnostními a organizačními pravidly, která pořadatel nastavil a zajistil pro plynulý a bezpečný průběh vzdělávací akce dodržování určených pravidel se týká nejen samotné vzdělávací akce, ale také všech doprovodných akcí a aktivit.
  Pořadatel neodpovídá účastníkovi za ztrátu, zničení či jakékoliv poškození věci účastníka, tašek nebo zavazadel bez ohledu na to, zda se zničení či jiné poškození stalo před zahájením, během či po skončení vzdělávací akce.
  Pořadateli nevzniká vůči účastníkovi jakákoliv povinnost nebo závazek, související s případnou ztrátou, odcizením, poškozením nebo znehodnocením věci účastníka.
  Pořadatel nezodpovídá za jakékoliv úrazy nebo zranění, které se účastníkům přihodí během kterékoliv části vzdělávací akce, Zletilý účastník plně zodpovídá za své chování a nese za něj odpovědnost. 
  Pořadatel tímto doporučuje účastníkovi uzavřít si na vlastní náklady úrazové a zdravotní pojištění na dobu trvání vzdělávací akce
 5. Závěrečná ustanovení
  Pořadatel je oprávněn v případě porušení některé z výše uvedených podmínek ze strany účastníka, vyloučit účastníka vzdělávací akce z další účasti na vzdělávací akci. V takovém případě nevzniká účastníkovi vzdělávací akce žádný nárok na náhradu případných škod a navrácení mezitím zaplaceného registračního poplatku nebo objednaných služeb (není-li uvedeno jinak)

Ostatní podmínky vždy dle aktuálně platných právních předpisů ČR


Objednání

Tel.: 271 750 826 nebo 777 273 777
Mail: [email protected]

Rezervace termínu

PROČ si nás vybrat

• nadstandardní rozsah služeb
• výjimečná kvalita péče
• absolutní diskrétnost
• vysoká etika ošetřování
• jednoznačná cenová politika

KDE NÁS NAJDETE

Soběslavská 2062/44
130 00 Praha 3 Vinohrady

Hned u metra Želivského (trasa A)

Mapa

Streetview