fbpx

Semináře

Plánované akce

Během celého roku pro vás připravujeme odborné semináře vedené předními odborníky. Na všechny plánované semináře je možné se stále průběžně přihlašovat.

  • PŘIPRAVUJEME 09.-10.12.2021 / Praha /  Orthognathic and TMJ Surgery course / prof.MUDr. René Foltán, PhD.,  MUDr. Machoň

PODZIMNÍ TERMÍNY IMPLANTOLOGICKÝCH SEMINÁŘŮ  registrace možná emailem na adrese [email protected]

2
1.-23.10.2021 / Praha / Komplexní Implantologický seminář NEJEN pro začátečníky_Modul 1A / prof. MUDr. René Foltán, PhD.
18.-20.11.2021 / Praha / Komplexní Implantologický seminář NEJEN pro začátečníky_Modul 1B / prof. MUDr. René Foltán, PhD.
13.-15.01.2022 / Praha / Komplexní Implantologický seminář NEJEN pro začátečníky_Modul 1C / prof. MUDr. René Foltán, PhD.

TĚŠÍME SE NA SPOLEČNÉ SETKÁNÍ.


Uskutečněné akce


Storno podmínky

Storno podmínky v případě ZRUŠENÍ / ZMĚNY TERMÍNU AKCE Z DŮVODU VYHLÁŠENÉHO VLÁDNÍHO NAŘÍZENÍ

  • v případě, že na základě vydaných nařízení nebude možné, uskutečnit akci v původním plánovaném termínu, se akce uskuteční v termínu náhradním s možnou změnou místa konání (se změnou termínu konání je pořadateli vyhrazena změna místa konání – akce se musí uskutečnit vždy v rámci stejného města)
  • v případě, že se účastník nebude moci akce v náhradním termínu z objektivního důvodu zúčastnit a bude mít již uhrazen účastnický poplatek, mu bude tento poplatek převeden na kredit, který je možné uplatnit v rámci konání jiné vzdělávací akce – dle vlastního výběru účastníka, pořadatel není povinen ke zpětné platbě uhrazeného účastnického poplatku na účet účastníka
  • v případě, že účastník bude na pořadateli požadovat zpětnou platbu, musí být požadavek zaslán na pořadatele písemně, poté bude řešeno individuálně

Storno podmínky v případě ZRUŠENÍ účasti ZE STRANY ÚČASTNÍKA

  • v případě, že dojde ke zrušení účasti již registrovaného účastníka (kterému bylo na základě jeho registrace zasláno potvrzení o registraci a podklad pro úhradu účastnického poplatku) ve lhůtě 10 – 5 dní před zahájením akce, bude účastníkovi naúčtováno odstupné ve výši 80% z uhrazeného účastnického poplatku. Rozdíl bude účastníkovi vrácen bezhotovostně – bankovním převodem na číslo účtu, ze kterého byl účastnický poplatek hrazen
  • v případě, že dojde ke zrušení účasti již registrovaného účastníka (kterému bylo na základě jeho registrace zasláno potvrzení o registraci a podklad pro úhradu účastnického poplatku) ve lhůtě kratší než 5 dní před zahájením akce, bude účastníkovi naúčtováno odstupné ve výši 100 % z uhrazeného účastnického poplatku. Rozdíl bude účastníkovi vrácen bezhotovostně – bankovním převodem na číslo účtu, ze kterého byl účastnický poplatek hrazen
  • v případě, že dojde ke zrušení účasti již registrovaného účastníka (kterému bylo na základě jeho registrace zasláno potvrzení o registraci a podklad pro úhradu účastnického poplatku) ve lhůtě delší, než 15 dní před zahájením akce, nebude účastníkovi naúčtováno odstupné. Uhrazený účastnický poplatek bude účastníkovi vrácen bezhotovostně – bankovním převodem na číslo účtu, ze kterého byl účastnický poplatek hrazen
  • v případě, že dojde ke zrušení účasti již registrovaného ZAHRANIČNÍHO účastníka (kterému bylo na základě jeho registrace zasláno potvrzení o registraci a podklad pro úhradu účastnického poplatku) v souvislosti s Covid z objektivního důvodu (např. kvůli nařízené karanténě po návratu z ČR po absolvování semináře, kdy by byl lékař nucen nečekaně omezit provoz vlastní praxe) mu bude uhrazený poplatek převeden na kredit, který je možné uplatnit v rámci konání jiné vzdělávací akce – dle vlastního výběru účastníka
  • účastník není povinen platit odstupné v případě, že poplatek, který uhradil, bude využit jím nominovaným náhradníkem
  • požadavek na vrácení uhrazeného účastnického poplatku bude řešen individuálně

Fotografie z akcí

Viz fotogalerie